مخازن پلی اتیلن مورد نیاز خود را

 

مستقیم از کارخانه

 

خریداری فرمائید

 

09117400517

09117400518

 

01132320853

01132331920