ارتباطی سریع و دقیق

با واحد فروش پلی اتیلن مازندران

از طریق تلگرام با شماره

۰۹۱۱۷۴۰۰۵۱۸

مهندس علی خدابنده