پلی اتیلن مازندران

انواع مخازن افقی از ۵۰ لیتر تا ۱۰۰۰۰ لیتری

تک لایه و سه لایه

 

مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن کاتالوگ مخازن پلی اتیلن افقی گرد

انواع محصولات پلی اتیلن مازندران

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن پلی اتیلن کاتالوگ مخازن پلی اتیلن افقی گرد

کاتلوگ مخازن پلی اتیلن افقی