پلی اتیلن مازندران

مخازن قیفی

۱۰۰ لیتری تا ۱۰۰۰۰ لیتری

در قسمت کاتالوگ ، ابعاد و مشخصات مخازن قیفی را مطالعه فرمائید

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخازن قیفی پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن قیفی photo 2017 06 20 04 15 34

مخزن پلی اتیلن قیفی