ما سفارش كارخانجات روتومولدینگ اروپا را با كیفیت مورد قبول آنها و قیمتی مناسب در بازار های آسیایی تامین می كنیم

کلیه مخازن و منابع و محصولات پلی اتیلنی این مرکز دارای 10 سال     بیمه نامه ی معتبر می باشند.

مخازن 1000 لیتری مكعبی آلمانی IBC سفید و فوق العاده تمیز در تیراژ بالا موجود می باشد