مرکز تخصصی تولید و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن 10000 لیتری

منبع پلی اتیلن 15000 لیتری

مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری

منابع پلی اتیلن 30000 لیتری

مخزن پلی اتیلن ، مخزن پلاستیکی ، مخزن 20000 لیتری ، مخزن 15000 لیتری