با توجه به مقاوم بودن مخازن و وانهای پلی اتیلن به عوامل خورنده مانند عوامل جوی – مواد اسیدی – نور خورشید و بهداشتی بودن آنها طیف وسیعی از محصولات وارد زندگی روز مره مردم شده که بیشتر برای ذخیره آب بهداشتی – مخازن آب آتش نشانی وسایل بازی و تفریحی – انواع گلدانها جدول ها و بشکه های ترافیکی – پانل های آگهی و مواد خاصی که از طرف صاحب نظران علوم و فنون هر روزه به لیست محصولات اضافه میشود .
مصارف صنعتی محصولات نیز فراوانند در اکثر صنایع صنایع شیمیایی و اسیدی – کارخانجات تولید مواد غذایی – شوینده ها – شرکتهای آب و فاضلاب – نیروگاهها – صنایع پتروشیمی صنایع برق و الکترونیک – صنایع آب کاری – پرورش ماهی – مرغداری ها و گاوداریها  و تقریبا" تمام امور تولیدی به نوعی مصرف کننده محصولات تولیدی ما هستند .