سپتیک تانک های پیش ساخته
 و
 مخازن ذخیره مواد شیمیایی و گازوئیل و نفت پلی اتیلن
 با قابلیت دفن در زمین و حمل ساده و وزن سبک و مقاوم در مقابل مواد شیمیایی و خورنده
(مناسب ساختمانها, مجتمع های مسکونی، بیمارستانها, هتلها, فاضلابها ی صنعتی با تحمل بار زیاد)