مخازن پلی اتیلن مازندران ، همچنان با کیفیت ترین 

ارسال مخازن درخواستی به سراسر کشور تخفیف ویژه در سفارشات صادراتی جهت 


تاجیکستان ، ترکمنستان ، گرجستان ، افغانستان ، عراق