اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن

در خاورمیانه

 

ارسال مخازن و منابع درخواستی به سراسر کشور

 

09117400517

09117400518

مهندس علی خدابنده

مجتمع پلی اتیلن مازندران