http://makhzan.vastblog.com/show_pics/makhzan_Upload_31329318875.jpg

مخازن پلی اتیلن خوابیده با درب پیچی و اتصال خروجی نصب شده

مناسب ترین مخزن جهت خیره اب ، مواد غذایی و شیمیایی است

زیبایی،استحکام و دوام طولانی ، بهای مناسب و سهولت حمل و نقل از مزایای این منابع        می باشد